Giáo xứ Ninh Mỹ khánh thành Nhà Thờ

ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ NINH MỸ

Giáo xứ Ninh Mỹ
Ninh Mỹ, Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định
Nhà Thờ là: Giáo Xứ

Chương trình Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016 – Giáo xứ Ninh Mỹ – Ninh Mỹ, Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định
– 16 giờ: Cung nghinh thánh Quan thầy và Thánh lễ
– 19 giờ: Hoan ca tạ ơn

Truyền hình trực tiếp trên các kênh: youtube: https://www.youtube.com/user/gxninhmy

Facebook: https://www.facebook.com/ninhmy.net

Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với chúng tôi trong suốt sự kiện này.

Xin chân thành cảm ơn !

Ban biên tập Giáo Xứ Ninh Mỹ

Tags: