Cơ Bản
Tên Hiển Thị

William Li

Tên Thánh

Maria

Ngày sinh

14/05/1997

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn