Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tên Thánh

Peter

Ngày sinh

10/06/2002

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Thanh Hóa