Giáo Phận - Giáo Hạt
Nhà Thờ là:
Thánh Lễ Chúa Nhật:
Thánh lễ Thứ 7:
Bổn Mạng:
Đã Quản Lý/Chưa Quản Lý
Nổi Bật
Đánh giá
NinhSa-00-3.jpg
Hải Giang, Hải Hậu, Nam Định, Việt Nam
Nhà Thờ là: Giáo Xứ
Hiển thị 1 kết quả