Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Vũ Hải Yến

Tên Thánh

Têrêsa Avila

Ngày sinh

17/07/1999

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bùi Chu