Cơ Bản
Tên Hiển Thị

vũ đức vọng

Tên Thánh

Vinh Sơn

Ngày sinh

25/10/1992

Giới Tính

Nam