• Vĩnh Phan đã thêm mới vào Nhà Thờ 1 tháng trước đây

    Nhà Thờ Giáo Xứ Quảng Phúc
    LƯỢC SỬ GIÁO XỨ QUẢNG PHÚC Phần I: Đặc điểm đặc trưng của Giáo xứ Tên Giáo xứ: Quảng Phúc Giáo Hạt: Gia Nghĩa Bổn mạng: Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa Ngày 01 tháng 01 Địa chỉ: Th…

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account