Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Vĩnh Phan

Tên Thánh

phanxico

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Ban Mê Thuột