Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Vincente Huy

Tên Thánh

Vincente

Ngày sinh

30/04/1966

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn