Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Đoàn Quốc Cường

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

25/10/1988

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc