• Quân đã thêm mới vào Nhà Thờ 3 tháng. 1 tuần trước đây

    Giáo xứ Ngã Năm
    Nhà thờ Giáo xứ Ngã Năm Trực thuộc Giáo Hạt Trà Lồng, Giáo Phận Cần Thơ _ Hiện tại giáo xứ đang xây dựng      

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account