• Quân đã thêm mới vào Nhà Thờ 3 tháng. 1 tuần trước đây

    Giáo xứ Cái Trầu
    Lược sử Giáo xứ Cái Trầu Trích : ” Kỷ Yếu GP Cần Thơ” Chi tiết bổ sung xin gởi về [email protected]  Hình ảnh nhà thờ Giáo xứ Cái Trầu Hình ảnh ĐTGM Leopoldo Girelli thă…

©2019 Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam

Mạng chia sẻ thông tin Nhà Thờ, lịch Thánh Lễ, Cộng đồng Công Giáo

Liên Hệ

Nếu bạn có bất cứ vấn đề gì xin để lại lời nhắn cho chúng tôi!

Sending

Đăng nhập với tài khoản

or    

Quên thông tin tài khoản?

Create Account