Cơ Bản
Tên Hiển Thị

tunghx1609

Tên Thánh

paul

Ngày sinh

16/09/1990

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Đà Nẵng