Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tuan Thong Nguyen

Tên Thánh

Maximiliano Maria Kolbe

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn