Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyễn Hữu Tình

Tên Thánh

Dom

Ngày sinh

21/11/1997

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc