Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tìm Ngài

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

01/12/1988

Giới Tính

Nam

Thông Tin Cá Nhân
Tỉnh Thành

Nam Định