Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Quốc Tiệp

Tên Thánh

Phaolô

Ngày sinh

10/11/1991

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn