Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Thiên Ân

Tên Thánh

Teresa Calcutta

Ngày sinh

22/10/2005

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Nha Trang