Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Thomas Vũ Xuân Tân

Tên Thánh

Thomas

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bùi Chu