Cơ Bản
Tên Hiển Thị

nguyễn kim anh

Tên Thánh

hà nội

Ngày sinh

17/11/1990

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bắc Ninh