Cơ Bản
Tên Hiển Thị

thanh khiem

Tên Thánh

dominico

Ngày sinh

12/09/1964

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn