Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Thanh Le

Tên Thánh

Stephano

Ngày sinh

05/08/1962

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn