Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tham Nguyen

Tên Thánh

Maria. Mad. Martin

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Xuân Lộc