Cơ Bản
Tên Hiển Thị

lasala

Tên Thánh

losolo

Ngày sinh

03/02/1990

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bà Rịa