Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Sơn Bơ Vơ

Tên Thánh

Giu Se

Ngày sinh

28/09/1990

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bùi Chu