Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Phương Nguyễn

Tên Thánh

Maria

Ngày sinh

23/09/2000

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bùi Chu

Thông Tin Cá Nhân
Tỉnh Thành

Nam Định

Hôn nhân

Độc Thân