Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Phong Trần

Tên Thánh

GioAn B

Ngày sinh

15/02/1991

Giới Tính

Nam