Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Phero Lê Huy Du

Tên Thánh

phero

Ngày sinh

14/04/1984

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Thanh Hóa