Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Phan Hiếu Nghĩa

Tên Thánh

Phero

Ngày sinh

28/07/2002

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Vĩnh Long