Cơ Bản
Tên Hiển Thị

PEtros Văn Vinh

Tên Thánh

PHÊ RÔ

Ngày sinh

06/08/1997

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Vinh