Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Hoàng Quốc Tuấn

Tên Thánh

Phao lô

Ngày sinh

02/04/2000

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Đà Lạt