Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Paul Bằng

Tên Thánh

Paul

Ngày sinh

29/06/1988

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Vinh