Cơ Bản
Tên Hiển Thị

địa ninh phát

Tên Thánh

paul

Ngày sinh

27/05/1994

Giới Tính

Nam