Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyễn Hòa

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

22/08/1958

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Vĩnh Long