Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyễn Văn Sơn

Tên Thánh

Gioan Baotixita

Ngày sinh

02/10/2001

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Vinh