Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyễn Đảm

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

27/07/1988

Giới Tính

Nam

Thông Tin Cá Nhân
Tỉnh Thành

Nam Định

Hôn nhân

Đã có gia đình