Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nhà Thờ Sông Pha

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

05/05/1990

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Nha Trang