Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nhạc Thánh Ca

Tên Thánh

Giuse

Ngày sinh

03/03/1987

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Hà Nội