Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Minh Tuấn

Tên Thánh

F.X

Ngày sinh

15/10/1984

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Vinh