Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Minh khuong

Tên Thánh

GioanBaotixita

Ngày sinh

29/09/2000

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Ban Mê Thuột