Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Minhkhang

Tên Thánh

Thuan hoa

Ngày sinh

01/02/1983

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Ban Mê Thuột