Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Minhdung

Tên Thánh

Anton

Ngày sinh

20/12/1997

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Thái Bình