Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tran Mieu

Tên Thánh

Gioakim

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Huế