Cơ Bản
Tên Hiển Thị

MICHAEL DAO

Tên Thánh

GIUSE

Ngày sinh

05/02/1955

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn