Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Mary D. Han

Tên Thánh

Mary Magdalene

Ngày sinh

27/08/1997

Giới Tính

Nữ

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Sài Gòn