Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Nguyễn Mai Phương

Tên Thánh

Maria

Ngày sinh

30/11/1998

Giới Tính

Nữ