Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Mai Văn Bảy

Tên Thánh

Đaminh

Ngày sinh

01/07/1978

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bùi Chu