Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Mai Văn Nhân

Tên Thánh

mátthêu

Ngày sinh

11/11/1989

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Hải Phòng