Cơ Bản
Tên Hiển Thị

luthanhtai

Tên Thánh

ala

Ngày sinh

18/02/1988

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Bà Rịa