Cơ Bản
Tên Hiển Thị

Tu Minh Nguyen

Tên Thánh

Luca

Ngày sinh

01/05/1999

Giới Tính

Nam

Thuộc Giáo Phận

Giáo Phận Long Xuyên